AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT

ALP – Nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Cao su, Nhựa và Hóa chất
Kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017)
banner 1banner 2banner 3
Sản phẩm
Danh mục Xúc tiến, hoãn lưu, phòng lão

Ứng dụng cho ngành săm lốp, cao su kỹ thuật, giày, latex, vv

  • Xúc tiến Merkapto: MBT, ZMBT, MBTS
  • Xúc tiến Sulfenamide: CBS, TBBS, MBS, DCBS
  • Xúc tiến Thiuram: TMTD, TMTM
  • Xúc tiến Guanidine: DPG
  • Xúc tiến Dithiocarbamate : ZDEC, ZDBC, ZEPC, ZBEC
  • Xúc tiến Amine : HMT
  • Hoãn lưu : CTP (PVI), PTA
  • Phòng lão : 6PPD, IPPD, DTPD, TMQ (RD), BKF, BHT, SKF, MBI, MMBI,
  • Các loại khác