AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT

An ISO 9001:2015 certified company
ALP – Nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Cao su, Nhựa và Hóa chất
banner 1banner 2banner 3
Sản phẩm
Danh mục Xúc tiến, hoãn lưu, phòng lão

Ứng dụng cho ngành săm lốp, cao su kỹ thuật, giày, latex, vv

  • Xúc tiến Merkapto: MBT, ZMBT, MBTS
  • Xúc tiến Sulfenamide: CBS, TBBS, MBS, DCBS
  • Xúc tiến Thiuram: TMTD, TMTM
  • Xúc tiến Guanidine: DPG
  • Xúc tiến Dithiocarbamate : ZDEC, ZDBC, ZEPC, ZBEC
  • Xúc tiến Amine : HMT
  • Hoãn lưu : CTP (PVI), PTA
  • Phòng lão : 6PPD, IPPD, DTPD, TMQ (RD), BKF, BHT, SKF, MBI, MMBI,
  • Các loại khác
 

Tin tức & Sự kiện
Saudi Aramco Completes Acquisition of Remaining 50 Percent Stake in...
Saudi Aramco Completes Acquisition of Remaining 50 Percent Stake in ARLANXEO Joint Venture from LANXESS, Becoming Full Owner
Saudi Aramco signs share purchase agreement to acquire 70% majority...
Saudi Aramco signs share purchase agreement to acquire 70% majority stake in SABIC from the Public Investment Fund of Saudi...