CONG TY CO PHAN QUOC TE AN LOC PHAT - ALP – Nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Cao su, Nhựa và Hóa chất <br>Kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017)
AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT

ALP – Nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Cao su, Nhựa và Hóa chất
Kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017)
banner 1banner 2banner 3
Giới thiệu công ty

Công ty Cổ Phần Quốc tế An Lộc Phát là nhà nhập khẩu, cung cấp và phân phối hàng đầu tại Việt Nam về nguyên liệu cho các ngành Cao su, nhựa và hóa chất. Công ty Cổ phần Quốc tế An Lộc Phát được thành lập vào năm 2007 tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam bởi một nhóm các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực cao su, nhựa và hóa chất của Việt Nam từ đầu những năm 1990. 

Xem chi tiết
Sản phẩm & Ứng dụng
Sản phẩm tiêu biểu