AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT

An ISO 9001:2015 certified company
ALP – Nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Cao su, Nhựa và Hóa chất
banner 1banner 2banner 3
Sản phẩm
Danh mục các hóa chất phụ gia khác

Ứng dụng cho ngành săm lốp, cao su kỹ thuật, giày, latex, vv
  • Chất kết dính
  • Chất trợ gia công
  • Hóa chất dạng chủ liệu
  • Silica
  • Than đen
  • Các loại khác

Tin tức & Sự kiện
Are flame retarders safe to use?
Find out more on fire safety in the interview with Dr. Jürgen Troitzsch, expert on fire and environment protection.
Saudi Aramco Completes Acquisition of Remaining 50 Percent Stake in...
Saudi Aramco Completes Acquisition of Remaining 50 Percent Stake in ARLANXEO Joint Venture from LANXESS, Becoming Full Owner